CandleLand.pl

Regulamin promocji „Kup świecę do masażu, a drugą
otrzymasz w prezencie!” w sklepie internetowym
www.candleland.pl
REGULAMIN PROMOCJI
Zasady promocji w sklepie internetowym www.candleland.pl
ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji w sklepie internetowym www.candleland.pl jest firma
CANDLELAND Katarzyna Kmiecik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Stefana Batorego 20/10, posiadająca numer REGON 145989151 oraz NIP 554 280
44 99.
§ 2
CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja trwa od 01.12 do 22.12.2017r. lub do wyczerpania zapasów.
§ 3
ZASADY PROMOCJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4
ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną naliczone stosowne rabaty przy
zakupach w sklepie internetowym.
2. Promocją objęte zostają produkty z serii MASAŻ.
3. Promocja oparta jest na dodaniu świecy do masażu w ramach prezentu do
każdego zamówienia zawierającego co najmniej jeden produkt z serii
MASAŻ.
§ 4
UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu internetowego istniejącego pod adresem www.candleland.pl, czyli
osoba fizyczna, której właściciel sklepu na podstawie określonych przez siebie
warunków daje możliwość korzystania z ofert promocyjnych i specjalnych w sklepie
internetowym www.candleland.pl. Osoba taka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z prawem obowiązującym na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację
promocji w sklepie internetowym www.candleland.pl.
2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
Dokonanie zakupu przynajmniej jednego produktu z serii MASAŻ, dostępnego w
zakładce “Sklep” na stronie sklepu internetowego.
§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w
zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z niniejszym Regulaminem, która
powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
1) w formie pisemnej - listem wysłanym na adres: CANDLELAND, ul. Stefana
Batorego 20/10, 02-591 Warszawa;
2) telefonicznie - na numer infolinii sklepu 882 454 944;
3) za pomocą poczty elektronicznej: sklep@candleland.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika promocji oraz
powód reklamacji.
3. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.
§ 6
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza,
że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem
danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie Sprzedawca -
firma CANDLELAND.


 

Newsletter

Sign up to our newsletter. You'll get information about discounts. New user after registration will get 10% discount.

#

Address

Myplace24 Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 20/10
02-591 Warsaw
NIP: 7010796599

#

Phone

+ 48 882 454 944

(9:00 - 17:00)

#

E-mail

shop@candleland.pl

office@candleland.pl

#

Payment and Delivery

dostawa1

dostawa2

In accordance with the introduction of GDPR (General Data Protection Regulation) on 25 May 2018, which is the Regulation No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), we would like to inform you about the personal data processing in terms of using our shop website www.candleland.pl (hereinafter ‘website’). Your consent for Cookies using is necessary.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć